• Tangen videregående og Kvadraturen Skolesenter har i inneværende skoleår samarbeidet om et alternativ til ordinær kroppsøving; "Kroppsøvingsglede"; et prosjekt som skal videreføres. Bildet er fra en øvingstime i februar i år med elever fra Tangen. FOTO: ARKIV

Perspektiv på folk og helse

Nylig gjennomførte undersøkelser om helsetilstanden i befolkningen viser at voksne mennesker står overfor utfordringer, mens ungdomsgenerasjonens holdning til helsespørsmål utvikler seg i positiv retning.