Gode råd

Kommunenes Sentralforbund (KS) er arbeidsgjevar for lærarane i grunnskulen.