Handel i endring

Det vises til ovennevnte artikkel i Fædrelandsvennen 24. januar.