• Kjernen i grønn ideologi fremmer en samfunnsutvikling i balanse med naturen, og en økonomi som defineres av klodens tålegrenser, skriver artikkelforfatterne. Denne jordkloden ble satt opp på Rådhusplassen i København sentrum i forbindelse med klimatoppmøtet i byen i 2013. FOTO: NTB Scanpix

Verken rødt eller blått - men grønt!

Den enkle todelingen i norsk politikk er utdatert.