EØS-avtalen

EØS må erstattes av en handelsavtale mellom Norge og EU.