Enda lengre sykeleie

Det vil gå enda en vinter og vår før vi vet hvordan den nye sykehusstrukturen blir. Direktøren vil ha ett stort og to små sykehus, men utsetter spørsmålet om hva innholdet blir.