Sykehusbibler og undertrykte humanetikere

Ateister har opplevd å bli forsøkt radert bort fra sykehus, sier leder i Human-Etisk Forbunds lokallag i Kristiansand, Hanne Einerkjær i debatten om bibler på sykehuset til Fædrelandsvennen.