En utfordring til byantikvar Helge Solli

Kristiansand kommune kommer mer og mer i et latterlighetens skjær med sine to byantikvarer som ikke vil uttale seg om rivningen av byens viktigste signalbygg fra de siste tiårene.