• Kontinuerlig tilsyn med alle landets private skoler krever betydelige ressurser, skriver innsenderen. Økt omfang av kommersielle skoler vil i kombinasjon med deres kreative selskapsstrukturer vanskeliggjøre innsyn, og dermed sette Utdanningsdirektoratets tilsynsevne på enda større prøve. Bildet er fra Kristiansand Katedralskole Gimle, som er en offentlig skole. FOTO: ARKIV

Et dårlig skoleeksempel

I følge Privatskoleloven er det kun private skoler med særskilt formål, begrenset til blant annet alternativ pedagogikk eller livssyn, som i dag har rett til offentlig støtte.