Slekters brutalitet

Ordet brutal har en historisk sus i min familie. Mitt pikenavn — Obuchowicz, betyr øksehode. Jeg er av adelig slekt, i likhet med halve Polen.