Storm i et vannglass

Nå har stormen i vannglasset brutt ut igjen med stor intensitet.