Koranskoler og bistand

NORGE GIR flere millioner kroner i årlig støtte til 118 omstridte koranskoler i Pakistan. Ved at det ikke stilles krav til skolene, risikerer norske myndigheter at pengene havner i lommene på fundamentalistiske grupperinger.