Terrorens århundre

Mens det 20. århundre var verdenskrigenes århundre, kan det 21. århundre bli terrorens århundre.