Å nekte skyld i retten

Jurister kan ikke fjerne seg for langt fra folks tenkning om rett og galt før tilstanden blir kritisk.