Bankene tjener for mye

Bankene har en sentral rolle i samfunnet. Deres opprinnelige berettigelse var å forestå «den transformatoriske prosess»: å forvandle enkeltes innskudd til andres lån. Slik bidrar de samtidig i praksis til å oppfylle den sosialøkonomiske barnelærdom om at sparing er lik investering i samfunnet som helhet.