Pinlig for byen

Det kreves politisk ryggrad å stå opp for noe som er samfunnsmessig nødvendig når det samtidig er noe mange ikke vil ha.