Dyre sykehus

Sørlandet sykehus må igjen kutte i driften. Denne gangen er det 100 millioner kroner som må spares inn. Til tross for at også den nåværende regjering skryter av at det aldri før er brukt så mange penger på helsevesenet generelt og sykehusene spesielt. Resultatet er uansett innsparingstiltak som vil gå ut over pasientene.