Uten tillit

Et av de viktigste argumentene for en rød-grønn flertallsregjering var at vi alle skulle nyte godt av en ryddig og strømlinjeformet budsjettprosess. Etter et par ti-år med mindretallsregjeringer som først måtte bli enige internt for så å kjempe mot en til tider uansvarlig opposisjon i Stortinget, skulle en flertallsregjering kun tenke helhet og landets beste. Uten ståk og mas.