En pinlig affære

Misbruk eller ureglementert bruk av offentlige midler blir i vårt land slått hardt ned på og gjenstand for full offentlighet når slike forhold blir avslørt. Det gjelder uansett om synderne er organisasjoner eller privatpersoner.