UDI uten tillit

Utlendingsdirektoratet er helt avhengig av tillit. Fra både politikere og folk flest. I så sensitive spørsmål som innvandrings-, asyl— og flyktningpolitikk er det helt avgjørende at fagorganet følger de politiske retningslinjene. Det har åpenbart ikke skjedd i den skandalen som VG har rullet opp den siste uken.