• I Norge er vi så blindet av fossilindustriens retorikk at vi knapt har fått med oss at olje og gass er i ferd med å bli en solnedgangsindustri, skriver artikkelforfatteren. Klimafiendtlig fossil brensel kan i løpet av kort tid bli prismessig utkonkurrert av sola – en fornybar og utslippsfri energikilde. FOTO: NTB SCANPIX

Solenergi til folket

Statsbudsjettet vil bli syretesten på om regjeringen vil gå fra fossilt til fornybart. Tine Sundtoft kan bli statsråden som kickstarter det norske marked for solenergi.