Strid om barna

Sørlandet sykehus er én institusjon, og oppgaver må fordeles begge veier på tvers av fylkesgrensen for å få kronene til å strekke til.