• BEREDSKAP: Artikkelforfatteren fremhever at samlokaliserte nødsentraler må ha egen spisskompetanse i helse, politi og brann. Bildet viser politihelikopteret, som er en viktig del av politiets beredskap. FOTO: SCANPIX

Åpent spørsmål til DSB og Justisdepartementet

Jeg håper at alle lokal— og sentralpolitikere fører en klar og tydelig tale om at det forslaget direktoratet nå har lagt frem må stoppes umiddelbart.