• FRANSK TILSTEDEVÆRELSE: Franske soldater er fortsatt til stede i Mali, men det er viktig at disse styrkene trekkes tilbake for at Malis egne soldater og FN-styrker sammen kan stabilisere sikkerheten, mener artikkelforfatteren. FOTO: SCANPIX

Den viktigste kampen vil skje uten våpen