• Returkrafts anlegg er i utgangspunktet slett ikke fylt opp med avfall, skriver innsenderen. Husholdningsavfallet, som anlegget er bygd for å håndtere, fyller bare halve kapasiteten. FOTO: ARKIV

Om å snu ting på hodet

Undertegnedes påstand om at miljøminister Tine Sundtoft «snur alt på hodet» og ikke «skjønner hva hun snakker om» er tatt ut av sin sammenheng.