• Å måtte ha alkohol i en eller annen form; vin, pils eller brennevin, for å kunne bruke våre sosiale evner, vitner om psykiske problemer og adferdsproblemer, hevder innsenderen. FOTO: Frank May

Alkohol som selvmedisinering

Vi har hatt en dramatisk økning i alkoholforbruket, 40 prosent, de siste 20 årene. Det er sikkert mange grunner til hvorfor, men kanskje den viktigste grunnen er hvordan vi nødvendiggjør alkohol gjennom omtale.