Politiets ressurser

Heller enn kommunikasjonsrådgivere bør politimesteren prioritere flere polititjenestemenn.