Vil ha kontroll med fedrekvoten

Kristelig Folkepartis Kvinner frykter at forslaget fra regjeringen om en utvidelse av unntaksordningen for fedrekvoten og mødrekvoten, vil føre til at særlig færre fedre tar ut sin permisjon.