Ordfører Harald Furre vil se på innkjøpsordningene, permisjonsreglene og deltidsarbeid for å styrke likestillingen på Sørlandet. Ordfører Harald Furre vil se på innkjøpsordningene, permisjonsreglene og deltidsarbeid for å styrke likestillingen på Sørlandet. Foto: Kjartan Bjelland

Gode grep for styrket likestilling

At Kristiansands ordfører engasjerer seg i å løfte likestillingen i Agder skulle bare mangle. At han nå vil bruke økonomisk makt for å løfte landsdelen på dette området er overraskende og gledelig.

Harald Furre deltok på et likestillingsarrangement i regi av Kristiansand Næringsforening denne uka. Han var invitert til å snakke om temaet «Pisk og gulrot for økt likestilling», og han benyttet anledningen godt. I stedet for det forutsigbare, å snakke i generelle floskler om hvor viktig likestilling er, gikk ordføreren forbilledlig konkret til verks. Han sa blant annet at kommunen vil bruke sin innkjøpsmakt for å få tvinge næringslivet til å jobbe med likestilling i sine bedrifter.

Som en av landsdelens mektigste innkjøpere er det alvor når ordføreren varsler dette. Kommunen handler varer og tjenester for over 2,5 milliarder i året, og de som ønsker en del av denne kaka må i fremtiden altså dokumentere at de jobber aktivt med likestilling i sin bedrift. Kristiansand kommune krever allerede fra sine leverandører at de tilbyr ungdom læreplasser, at HMS er på plass, at ikke det foregår sosial dumping og at det tas miljøhensyn. Nå vil Furre altså også legge likestilling til på kravlista.

I samme foredrag varslet ordføreren også at han vil se på kommunens praksis når det gjelder deltidsarbeid og permisjon. Det er meget prisverdig at byens øverste politiske leder ønsker å bruke reell makt for å styrke likestillingen i landsdelen. Som han selv uttalte til Fædrelandsvennen har det vært mer enn nok av besvergelser uten resultater på likestillingsområdet.

Næringsforeningen i Kristiansand har gått sammen med fylkeskommunene i Agder og lansert pilotprosjektet «Standard for likestilt arbeidsliv». Prosjektet har som mål å få mer likestilling i arbeidslivet når det gjelder kjønn, etnisitet og funksjonsevne, og vil lage en sertifiseringsordning for likestilling for bedrifter. Dette er et prisverdig og spennende initiativ, men for at dette skal bli noe mer enn fine ord og gode intensjoner, er det avgjørende med konkrete handlinger a la de Furre nå lanserer. Det er dokumentert at god kjønnsbalanse er lønnsomt for bedriftene, og når Furre nå vil bruke sin innkjøpsmakt for å understreke dette, vil det svi ytterligere på pungen for de bedriftene som ikke tar dette på alvor.