• Ordfører Harald Furre vil se på innkjøpsordningene, permisjonsreglene og deltidsarbeid for å styrke likestillingen på Sørlandet. FOTO: Kjartan Bjelland

Gode grep for styrket likestilling

At Kristiansands ordfører engasjerer seg i å løfte likestillingen i Agder skulle bare mangle. At han nå vil bruke økonomisk makt for å løfte landsdelen på dette området er overraskende og gledelig.