Det var en gang et multietnisk palestinsk folk

«Hvor udgangspunktet er som galest, blir resultatet titt originalest». Det er en treffende ibsensk beskrivelse av Norvald Nilsens innlegg i Fædrelandsvennen 29. desember: «Palestinere finnes ikke».