Putin og menneskerettane

President Putins treje presidentperiode er kjenneteikna av ei systematisk undergraving av grunnleggande menneskerettar.