Takk!

Jeg ønsker å takke hørselskonsulentene i Kristiansand kommune.