Gupta og klangen av Munch

Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) har ett maleri av Edvard Munch (1863-1944).