Oslo-pressens andedam

Norsk offentlighet skal være glad for at den har en fri og uavhengig presse utenfor hovedstaden, som er uten bindinger til kongehus og andre samfunnseliter man forventer pressen retter et kritisk søkelys mot.