Økt privatisering en forringelse av fellesskolen i Kristiansand?

foto