• streik - riksmegleren (scanpix).jpg FOTO: Scanpix

Legger du merke til oss nå?

Streikeledere i Fagforbundet redgjør for konsekvenser av den pågående streiken i kommune og fylke.