• ROLLER: Likestilling oppnås blant annet gjennom å utfordre etablerte og ubevisste verdier og normer. FOTO: Scanpix

Fritt valg: Hva nå, politikere?

Likestillingsprosjektet "Fritt valg – 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet" mangler en helhetlig tilnærming. Dersom alle de gode tiltakene skal bli noe mer enn enkeltstående prosjekter, må satsingen følges opp og bli enda tydeligere integrert i kommunenes helhetlige virksomhet.