Norges fornybarandel

Det er for grovt å hevde at Norge er en sinke på fornybar energi slik Sven Åke Bjørke gjorde i artikkelen som var utgangspunktet for denne diskusjonen.