Velkommen til Tveit

Tveits sogneprest ønsker ny mc-klubb velkommen til bygda.