Tigging i Markens

Det er mange diskusjoner og avisinnlegg om tigging i byen nå for tiden.