Boligmodell i pressområder

Boligprisene har økt reelt med 372 % de siste 20 årene. Dette rammer spesielt familier med en lav inntekt.