Mer åpenhet og mer demokrati?

Vi må ta inn over oss at ytringsfrihet ikke er synonymt med ytringsplikt.