De mange hjemmesitterne

Det sies at De Kristne bare ødelegger for KrF.