Hvorfor jeg velger Høyre

Vi trenger nye ideer og bedre løsninger.