Spennende Node-valg

Det er svært gledelig at en så viktig og fremtredende posisjon inntas av en kvinne.