• REGIONAL UTFORDRING: Søgnes ordfører Åse R. Severinsen trenger hjelp på bred basis for å løse det regionproblemet som Søgnes veiproblem utgjør. FOTO: Lars Hoen

Ødeleggende for Søgne

Regional utfordring.