• HÅNDVERKERFRADRAG: På vegne av Kristiansand Håndverkerforening ønsker artikkelforfatteren å gjøre skattemyndighetene og politikerne oppmerksomme på en fradragsordning som Danmark innførte i 2009 – for å demme opp for svart håndverksarbeid i private boliger. FOTO: SCANPIX

Gjør svart arbeid hvitt

Vi har konstatert at innføring av en slik ordning per i dag støttes av Fremskrittspartiet og Senterpartiet.