• libya.jpg FOTO: SCANPIX

Ja, hvordan kunne det skje?

Tall fra Libya tyder på at Norge med sine bombetokter tok livet av mellom 60 og 70 sivile.