• I valgkampen gikk Høyre hardt ut mot pappakvoten og mente at det var et gammeldags tiltak som vi ikke trengte lenger, for nå har vi jo nådd full likestilling, skriver artikkelforfatteren. Da budsjettforslaget ble lagt frem, viste det det tvert motsatte. FOTO: Johannessen, Sara

Regjeringens likestillingspolitikk

Lørdag 21. desember kunne vi lese i Fædrelandsvennen at Aust-Agders fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund mener at den nye regjeringens likestillingspolitikk vil føre til enda mindre likestilling i familiene i landsdelen.